gabinet - Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Dijakiewicz

Nasz doświadczony zespół

Nasz zespół złożony jest z doświadczonych lekarzy stomatologów, higienistek oraz asystentek. Przesłaniem zespołu jest zapewnienie pacjentowi satysfakcji z leczenia i jego efektów w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nasi stomatolodzy zdobywali doświadczenie na czołowych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wielu z nich dzieli się swoją wiedzą prowadząc wykłady na uczelni i biorąc udział w renomowanych kursach w kraju i zagranicą.

Współpracujemy na co dzień z ośrodkami naukowymi w kraju (Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku) i zagranicznymi uniwersytetami medycznymi w Monachium, Goeteborgu, Clinica Malo w Lizbonie.

Dr Maciej Dijakiewicz i dr Joanna Dijakiewicz-Seitz są autorami wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, a także tłumaczeń podręczników i artykułów z zakresu stomatologii.
Dr Maciej Dijakiewicz jest autorytem naukowym, mającym w swoim dorobku redakcję podręczników oraz organizację międzynarodowych kongresów naukowych, a także pełniącym funkcję konsultanta naukowego w wydawnictwach medycznych i na kongresach z zakresu stomatologii.

Nasza klinika Nasz sprzęt

Nasi lekarze stomatolodzy

dr n. med.Maciej Dijakiewicz

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii stomatologicznej. Lider Umiejętności Implantologicznych.

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, kierownik Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz dyrektor Specjalistycznego Centrum Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W trakcie pracy na uczelni uzyskał specjalizacje z chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2000 roku obronił pracę doktorską.
Przez 4 lata był Konsultantem Wojewódzkim z chirurgii stomatologicznej.

Od 2006 roku prowadzi firmy zajmujące się leczeniem stomatologicznym, a w szczególności chirurgią szczękowo-twarzową i implantologią: Środkowo-europejskie Centrum Oseointegracji (CEOC), a obecnie Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Dijakiewicz.
Prowadzi kursy praktyczne z dziedziny implantologii stomatologicznej, w których uczestniczyło ponad 250 lekarzy, był kierownikiem specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej 16-tu lekarzy stomatologów.

Jest autorem 72 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, redaktorem naukowym dziewięciu podręczników, autorem trzech rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy medycyny.
Pełni funkcję redaktora naukowego czasopisma „Periodontologia-Implanty” oraz konsultanta naukowego wydawnictwa Quintessence.
Był organizatorem i współorganizatorem trzynastu naukowych kongresów międzynarodowych dotyczących implantologii stomatologicznej jak również wykładowcą na ponad 100 kongresach krajowych i zagranicznych. Jest stałym koordynatorem naukowym kongresów Quintessence organizowanych w Polsce.
Pełnił funkcję wiceprezydenta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (PTS, EAO, ITI, OSIS).
Jest współkoordynatorem badań wieloośrodkowych (Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku) z dziedziny implantologii stomatologicznej.
Współpracuje z uznanymi autorytetami światowej implantologii na uniwersytetach medycznych w Monachium i Goeteborgu oraz Clinica Malo w Lizbonie.

dr n. med.Joanna Dijakiewicz-Seitz

Specjalizuje się w implantologii stomatologicznej, protetyce, stomatologii estetycznej oraz pedodoncji (stomatologii dziecięcej). Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.
Ukończyła ponad 30 kursów w ośrodkach zagranicznych m. in. w Portugalii, Szwajcarii, Francji i Szwecji. Propagowała wiedzę o stomatologii na uczelni oraz na międzynarodowych i krajowych kongresach.
Posiada certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. W 2019 roku ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej na New York University College of Dentistry.

lekarz stomatologAgnieszka Hałabiś

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizuje się w stomatologii odtwórczej, estetycznej oraz protetyce. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła pracując w klinikach dentystycznych w kraju i za granicą oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach. Celem pracy jest danie swoim Pacjentom dodatkowy powód do uśmiechu – ZDROWE I PIĘKNE ZĘBY.

lekarz stomatologMaciej Olejniczak

Specjalizuje się w leczeniu implantologicznym, chirurgii stomatologicznej i protetyce. Swoje kwalifikacje z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii poszerzał w trakcie specjalizacji w Central European Osseointegration Centre w Sopocie. Praca w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu dysfunkcji narządu żucia oraz protetyki. Ukończył na New York University College of Dentistry dwuletnie studia podyplomowe z dziedziny implantologii. Swoje umiejętności poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach w kraju oraz za granicą.

lekarz stomatologPaweł Popławski

Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym pod mikroskopem, protetyce, stomatologii oraz odtwórczej.
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia uczestnicząc w wielu kursach oraz konferencjach naukowych.

lekarz stomatologPaweł Rajski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, do każdego Pacjenta podchodzi z dużym zaangażowaniem, a procedury wykonuje z najwyższą starannością. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Stara się przedstawić Pacjentowi jak najnowsze i najlepsze rozwiązania prowadzonego leczenia. Pasjonuje się sportem i podróżami. W wolnej chwili uwielbia biegać i jeździć na rowerze.

lekarz stomatologNatalia Chalecka-Skiba

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 2014 roku. Zajmuje się kompleksowym leczeniem zachowawczym, protetycznym, chirurgicznym oraz endodontycznym pod mikroskopem. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i kongresach stomatologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

dr n. med.Dominika Cichońska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która w 2021 roku z wyróżnieniem uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorem, współautorem i recenzentem wielu publikacji naukowych. Pracuje naukowo i dydaktycznie w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. W pracy klinicznej szczególnie interesuje się leczeniem chorób przyzębia, protetyką, stomatologią odtwórczą, a także chirurgią stomatologiczną i implantologia.

Nasz personel i asystenci

Dominika Jeka

Dyrektor Administracyjny, higienistka

Małgorzata Owsianko

higienistka

Beata Starostecka

higienistka

Wioletta Mazur

higienistka