Most protetyczny

Pacjent, który utracił ząb, powinien w możliwie krótkim czasie uzupełnić jego brak. Brak zęba powoduje liczne konsekwencje — zarówno dla estetyki uśmiechu, jak i zdrowia Pacjenta. Jego odbudowa w możliwie krótkim czasie jest niezwykle ważna, aby uchronić się między innymi przed zwiększoną ruchomością pozostałych zębów, ich przesunięciem czy też przed spadkiem samooceny Pacjenta. Celem odbudowania braków zębowych wykorzystujemy między innymi most protetyczny — ta metoda leczenia protetycznego oferuje zadowalające efekty w krótkim czasie.

Most czy implant?

„Most czy implant” — które z rozwiązań będzie lepsze? Obecnie mosty protetyczne i implanty to najlepsze rozwiązania protetyczne. Mosty porcelanowe, a także implanty z koronami porcelanowymi są niezwykle wygodne i wizualnie bardzo zbliżone do naturalnych zębów.

Implant zębowy to sztuczny korzeń zębowy, który wszczepia się w zębodół — jako zastępstwo dla zęba naturalnego. Implanty zębowe doskonale sprawdzają się jako wypełnienie pojedynczych zębów, a także w przypadku łączenia z innymi formami leczenia protetycznego (np. protezy czy mosty oparte na implantach). Wyróżnia się następujące przypadki, w których można zastosować implant:

  • Pojedyncze braki — implant jest wszczepiany w zębodół, a następnie nakłada się na niego koronę protetyczną, która doskonale odwzorowuje naturalny ząb,
  • Częściowy lub całkowity brak — implanty można zastosować w leczeniu całkowitych braków (np. brak zębów w całym łuku zębowym), wówczas zalecane jest wszczepienie 2-4 implantów i oparcie na nich np. protezy.

Most protetyczny jest stosowany w momencie, gdy braki zębowe są znaczne. Wykorzystanie mostu protetycznego wymaga oszlifowania zębów Pacjenta, które bezpośrednio sąsiadują z luką, celem wykorzystania ich jako zęby filarowe (podpora dla mostu). W przypadku, gdy Pacjent nie posiada zębów, na których most mógłby zostać oparty, leczenie można rozszerzyć o wszczepienie implantów z koronami protetycznymi, które posłużą jako filar.

Ile lat wytrzymuje most porcelanowy?

Mosty porcelanowe charakteryzują się wysoką trwałością, co wynika z zastosowanych materiałów. Porcelana to jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów wykorzystywanych do opracowywania rozwiązań protetycznych. Trwałość obejmuje zarówno wytrzymałość na uszkodzenia, jak i efekt wizualny — mosty protetyczne wykonane z porcelany wyglądają rewelacyjnie przez cały okres użytkowania. Mimo wysokiej estetyki i wytrzymałości tego rozwiązania, w dalszym ciągu konieczna jest odpowiednia profilaktyka i codzienne dbanie o higienę jamy ustnej.

Ile kosztuje most protetyczny?


Największy wpływ na to, ile kosztuje most protetyczny, ma rozległość ubytku. Im krótszy jest most, czyli im mniejszy ubytek obejmuje, tym niższa będzie jego cena. Na cenę rozwiązania protetycznego wpływ ma także to, czy most zostanie oparty na naturalnych zębach Pacjenta, czy też na implantach — w przypadku, gdy do leczenia protetycznego komplementarnie zostaną wykorzystane implanty, całkowita cena leczenia będzie odpowiednio wyższa.

Podaj termin wizyty