Augmentacja kości szczęki i żuchwy

Augmentacja kości szczęki i żuchwy (ang. Guided Bone Regeneration), nazywana także sterowaną regeneracją kości, to opcjonalny etap leczenia implantologicznego, który przeprowadza się, gdy u Pacjenta doszło do zaniku kości wyrostka zębodołowego . Poprawa warunków kostnych panujących w jamie ustnej Pacjenta okazuje się niezbędna w przypadku, gdy Pacjent decyduje się na podjęcie leczenia implantologicznego po długim czasie od utraty zęba. Augmentacja kości szczęki stwarza nowe możliwości w obszarze odbudowy uzębienia.

Na czym polega augmentacja kości?

Augmentacja kości szczęki to odpowiedź na potrzeby Pacjentów, którzy chcą podjąć zabieg wszczepienia implantów zębowych, a ze względu na długotrwały ubytek w uzębieniu (skutkujący ubytkiem kości szczęk) nie mogą go przeprowadzić. Zasadność przeprowadzenia zabiegu augmentacji jest oparta na podstawie badania tomografii komputerowej, które dokładnie ukazuje jakość i ilość struktur kostnych.

Zabieg augmentacji kości jest z reguły konieczny u Pacjentów, którzy zmagają się z ubytkiem zęba przez rok i dłużej. Po tak długim czasie ubytek może być na tyle rozległy, że, poza uniemożliwieniem zabiegu implantacji, pojawią się także inne konsekwencje zdrowotne, takie jak ruchomość zębów, dysfunkcje całego narządu żucia, zaburzenia zgryzu, utrata kształtu twarzy, „postarzenie” Pacjenta i nie tylko.

Zabieg sterowanej regeneracji kości może być wykonany z wykorzystaniem biomateriału kościozastępczego, a także poprzez pobranie kości z organizmu Pacjenta lub dawcy i wszczepienie go w miejscu ubytku. Augmentacja kości szczęki wymaga przeprowadzenia badań — w tym zdjęcia pantomograficznego lub tomografii komputerowej 3D, która pozwala dokładniej określić skalę ubytku.

Zabieg augmentacji kości szczęki wymaga podania znieczulenia. To, na czym polega augmentacja kości w przypadku konkretnego Pacjenta, jest zależne od warunków panujących w jamie ustnej Pacjenta. Niezbędne jest odsłonięcie kości, co wymaga nacięcia dziąsła. W zależności od tego, jaki materiał zostanie wykorzystany do uzupełnienia ubytku, podczas zabiegu może okazać się konieczne pobranie kości np. z kresy skośnej. Jeśli do zabiegu sterowanej regeneracji kości zostanie wykorzystany syntetyczny materiał kościozastępczy, uzyskanie tkanki kostnej nie będzie potrzebne.

Sterowana regeneracja kości może zostać przeprowadzona zarówno kilka miesięcy przed zabiegiem implantacji, jak i w trakcie zabiegu — jest to zależne od skali ubytku kości. W przypadku, gdy ubytek kości jest niewielki, augmentacja i implantacja podczas tego samego zabiegu może okazać się możliwa. Im wcześniej Pacjent zgłosi się do naszego Centrum, tym większa szansa, że augmentacja i implantacja będą mogły być przeprowadzone podczas tego samego zabiegu.

Czy augmentacja kości boli?

Ze względu na to, że przed zabiegiem stosowane jest znieczulenie, Pacjent nie musi obawiać się o to, czy augmentacja kości boli. Mimo złożoności zabiegu Pacjenci czują się komfortowo — co wynika z profesjonalnej opieki, jaką gwarantujemy zarówno w trakcie zabiegu, jak i po nim.

Podaj termin wizyty