Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej to zabieg wykonywany najczęściej przed wszczepieniem implantów zębowych. Jest to zabieg, który umożliwia wszczepienie implantów tym Pacjentom, którzy w wyniku resorpcji kości utracili znaczną część tkanki kostnej — na tyle znaczną, że bez podniesienia dna zatoki szczękowej implantacja byłaby niemożliwa. W zależności od skali ubytku, podniesienie dna zatoki może zostać wykonane metodą otwartą lub zamkniętą. Zabieg ten charakteryzuje się wysoką skutecznością.

Zabieg podniesienia zatoki — jak wygląda?

Zabieg podniesienia zatoki to opcjonalny element leczenia implantologicznego, którego konieczność wykonania określają badania przed zabiegiem implantacji. Na podstawie zdjęć rentgenowskich i badania TK lekarz implantolog uzyskuje informację na temat ilości kości w szczęce — w przypadku, gdy jej ilość jest zbyt mała, konieczne jest określenie sposobu jej uzupełnienia.

W sytuacji, gdy zanik kości jest nieznaczny, podniesienie dna zatoki szczękowej może być wykonane mało inwazyjną metodą zamkniętą. W takiej sytuacji dojście do zatoki szczękowej uzyskuje się poprzez wyrostek zębodołowy. Z pomocą metody zamkniętej dno zatoki może zostać podwyższone nawet o 3 milimetry.

Istnieje także metoda otwarta, wykorzystywana w momencie, gdy ubytek kości jest znaczny. Metoda otwarta wymaga oddzielenia kości od błony śluzowej wyścielającej zatokę, a następnie wypełnieniu uzyskanego miejsca materiałem kościozastępczym. W niektórych przypadkach może okazać się możliwe natychmiastowe wszczepienie implantów — tuż po uzupełnieniu ubytku kości.

Podniesienie dna zatoki — czy boli?

Podniesienie dna zatoki wymaga zastosowania znieczulenia miejscowego. Oznacza to, że mimo złożoności zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej, jest on całkowicie bezbolesny dla Pacjenta.

Podniesienie dna zatoki szczękowej — powikłania

Podczas zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej istnieje ryzyko przerwania błony śluzowej — niezależnie od stosowanej metody. Niewielkie przerwanie błony śluzowej nie powinno mieć wpływu na ostateczny efekt leczenia — w razie konieczności istnieje możliwość zastosowania błon zaporowych, które zamkną zatokę szczękową.

Po zabiegu znieczulenie straci swoją moc — wówczas Pacjent musi liczyć się z przejściowym bólem, który po pewnym czasie powinien ustąpić. Po zabiegu może pojawić się także obrzęk, zasinienie, może także dojść do rozejścia szwów. W sytuacji, gdy ból utrzymuje się długo i ma tendencję narastającą, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza w celu określenia przyczyny bólu. W sytuacji, gdy gojenie przebiega prawidłowo, należy utrzymać regularność wizyt kontrolnych.

Należy pamiętać, aby po zabiegu utrzymywać odpowiednią higienę jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza. Nieprawidłowa higiena jamy ustnej może doprowadzić m.in. rozwoju stanów zapalnych na skutek zakażenia rany. W przypadku, gdy ból pozabiegowy jest bardzo intensywny, można doraźnie łagodzić go zimnymi okładami oraz poprzez stosowanie leków przeciwbólowych.

Podaj termin wizyty