58 3432238 centrum@dijakiewicz.pl Polski English


klinikazespółleczenieimplantycennikaktualnościdla lekarzygaleriakontakt

 

Klinika
Zespół
Leczenie
  Chirurgia stomatologiczna
  Stomatologia dziecięca
  Stomatologia zachowawcza
  Leczenie kanałowe
Implanty
  Implanty dentystyczne - lepszy sposób leczenia
  Obdudowa pojedynczego zęba
  Odbudowa kilku zębów
  Odbudowa wszystkich zębów
Cennik
Aktualności
Kontakt


 


Nasz zespół

Nasz zespół złożony jest z doświadczonych lekarzy stomatologów, higienistek oraz asystentek. Przesłaniem zespołu jest zapewnienie pacjentowi satysfakcji z leczenia i jego efektów w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nasi stomatolodzy zdobywali doświadczenie na czołowych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wielu z nich dzieli się swoją wiedzą prowadząc wykłady na uczelni i biorąc udział w renomowanych kursach w kraju i zagranicą.

Współpracujemy na co dzień z ośrodkami naukowymi w kraju (Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku) i zagranicznymi uniwersytetami medycznymi w Monachium, Goeteborgu, Clinica Malo w Lizbonie.

dr Maciej Dijakiewicz i dr Joanna Dijakiewicz-Seitz są autorami wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, a także tłumaczeń podręczników i artykułów z zakresu stomatologii.
Dr Maciej Dijakiewicz jest autorytem naukowym, mającym w swoim dorobku redakcję podręczników oraz organizację międzynarodowych kongresów naukowych, a także pełniącym funkcję konsultanta naukowego w wydawnictwach medycznych i na kongresach z zakresu stomatologii.

dr n. med. Maciej Dijakiewicz

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii stomatologicznej.
Lider Umiejętności Implantologcznych.
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, kierownik Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz dyrektor Specjalistycznego Centrum Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W trakcie pracy na uczelni uzyskał specjalizacje z chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2000 roku obronił pracę doktorską.
Przez 4 lata był Konsultantem Wojewódzkim z chirurgii stomatologicznej.

Od 2006 roku prowadzi firmy zajmujące się leczeniem stomatologicznym, a w szczególności chirurgią szczękowo-twarzową i implantologią: Środkowo-europejskie Centrum Oseointegracji (CEOC), a obecnie Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Dijakiewicz.
Prowadzi kursy praktyczne z dziedziny implantologii stomatologicznej, w których uczestniczyło ponad 250 lekarzy, był kierownikiem specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej 16-tu lekarzy stomatologów.
Jest autorem 72 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, redaktorem naukowym dziewięciu podręczników, autorem trzech rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy medycyny.
Pełni funkcję redaktora naukowego czasopisma „Periodontologia-Implanty” oraz konsultanta naukowego wydawnictwa Quintessence.
Był organizatorem i współorganizatorem trzynastu naukowych kongresów międzynarodowych dotyczących implantologii stomatologicznej jak również wykładowcą na ponad 100 kongresach krajowych i zagranicznych. Jest stałym koordynatorem naukowym kongresów Quintessence organizowanych w Polsce.
Pełnił funkcję wiceprezydenta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (PTS, EAO, ITI, OSIS)
Jest współkoordynatorem badań wieloośrodkowych (Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku) z dziedziny implantologii stomatologicznej.
Współpracuje z uznanymi autorytetami światowej implantologii na uniwersytetach medycznych w Monachium i Goeteborgu oraz Clinica Malo w Lizbonie.

dr n. med. Joanna Dijakiewicz-Seitz

Specjalizuje się w implantologii stomatologicznej, protetyce, stomatologii estetycznej oraz pedodoncji (stomatologii dziecięcej).
Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.
Ukończyła ponad 30 kursów w ośrodkach zagranicznych m. in. w Portugalii, Szwajcarii, Francji i Szwecji.
Propagowała wiedzę o stomatologii na uczelni oraz na międzynarodowych i krajowych kongresach.
Posiada certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej.

dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda

Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i implantoprotetyce stomatologicznej.
Dzieli się wiedzą ze studentami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, co nie przeszkodziło jej uzyskać tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.
Swoją wiedzę przekazywała też na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

dr n. med. Marta Emerich

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej oraz stomatologii dziecięcej.
Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.
Spędziła kilka miesięcy w Szwajcarii doskonaląc wiedzę i zdobywając doświadczenie dzięki stypendium naukowemu tamtejszego rządu.
Dzięki jej tłumaczeniu ukazał się w Polsce podręcznik "Komplikacje w chirurgii implantologicznej" wydawnictwa Kwintesencja.

lek. dent. Maciej Koberda

Specjalizuje się w chirurgii szczękowo-twarzowej i sto­matologicznej, leczeniu implantologicznym i pro­tetyce .
Odbył szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w szpitalu Gdańskiego Uniwer­sytetu Medycznego.
Jest autorem wielu prac z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i protetyki stomatologicznej.

lek. dent. Katarzyna Morzycka

Specjalizuje się w stomatologii odtwórczej, protetyce i chirurgii stomatologicznej.
Swoją wiedzę pogłębia na licznych kursach teoretycznych i praktycznych z zakresu stomatologii estetycznej i orto­doncji.

lek. dent. Maciej Olejniczak

Specjalizuje się w leczeniu implantologicznym, chirurgii stomatologicznej, protetyce i leczeniu endodentycznym pod mikroskopem.
Pracował w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia pogłębiając swoją wiedzę z zakresu dysfunkcji narządu żucia oraz protetyki. Swoje kwalifikacje z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantoprotetyki oraz leczenia endodontycznego poszerzał m. in. w Central European Osseointegration Centre.

lek. dent. Paweł Popławski

Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym pod mikroskopem, protetyce, stomatologii dziecięcej oraz odtwórczej.
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia uczestnicząc w wielu kursach oraz konferencjach naukowych.

lek. dent. Karolina Wróblewska

Specjalizuje się w leczeniu periodontologicznym, endodoncji, stomatologii dziecięcej oraz odtwórczej.
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiała pracując za granicą oraz uczestnicząc w wielu kursach oraz konferencjach z zakresu periodontologii, mikrochirurgii i protetyki stomatologicznej.

Małgorzata Truszczyńska - higienistka dyplomowana

Wioleta Sobierajska - asystentka stomatologiczna

Lucyna Bujak - higienistka stomatologiczna

Magdalena Adamczyk - higienistka stomatologiczna

Żaneta Norowska - higienistka stomatologiczna

Dominika Jeka - higienistka stomatologiczna

Małgorzata Łuszczyńska - rejestratorka

Karolina Krajewska - rejestratorka

 

©, Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Dijakiewicz Sp. z o.o. | ul. KS. J. Poniatowskiego 6, 81-724 Sopot | tel./fax: 58 343 22 38 | email: centrum@dijakiewicz.pl